Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci zboží dodávaného společností JR Mobil Trade Czech s.r.o. Je vypracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). Tento reklamační řád nevylučuje ani neomezuje jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu.

Kupující (zákazník) je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Záruční doba je 24 měsíců, pokud výrobce neudává záruční dobu delší a počíná běžet od data prodeje zboží spotřebiteli. Tj. Den převzetí na prodejně, či den odeslání k zákazníkovi.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Zákonnou podmínkou je v tomto případě mimo jiné, že byl nákup proveden soukromou osobou, nikoli podnikatelským subjektem. V případě na nákupu na firmu (IČ) se neřídí podmínky občanským zákoníkem, ale zákoníkem obchodním.

Zakoupené zboží na eshopu www.gsm-market.cz můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí i pro objednávky přes internet s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti (nákup na ič)

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Projeví-li se během záruční lhůty projeví na výrobku závada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené živelnými událostmi, nesprávným používáním výrobku, opotřebením, použití s neoriginálním příslušenstvím, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, kotaktem s vodou. opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými pro Českou republiku.

Veškeré zboží prodáváné v obchodě www.gsm-market.cz má záruku 24 měsíců. Zboží v případě reklamace  zašlete, nebo přineste do predejny. Zboží musí obsahovat záruční list. Reklamaci můžete uplatnit osobně v  prodejně (viz kontakty), nebo zasláním poštou, na adresu: JR Mobil Trade Czech s.r.o., Hlavní Třída 1016/63, Ostrava Poruba, 708 00

Prodávající se zavazuje vyřídit  reklamaci (záruční opravu) zboží v souladu se zákonem a to nejpozději do 30-ti dnů od převzetí reklamovaného zboží.

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce, www.coi.cz (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2).

Reklamované zboží  a průvodní dopis musí obsahovat:

  •  požadovaný způsob vyřízení
  •  název reklamovaného zboží
  •  popis závady
  •  reklamovaný výrobek
  •  záruční list
  •  adresu pro zpětné zaslání zboží a telefonický kontak

V případě, že některá podmínka nebude splněna, bude reklamace odložena do doby, než dojde k nápravě ze strany kupujícího.

Zasílejte prosím pouze zboží, kterého se vada týká.

Toto znění Reklamačního řádu je platné od 1.3.2012

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.