Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.gsm-market.cz, provozovaném společností JR Mobil Trade Czech s.r.o. Se sídlem Korunnní 2569/108, Praha 10, IČ: 24220591 (dále také jako „prodávající“). Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy vzniklé při nákupu zboží v internetovém obchodě www.gsm-market.cz, upravené těmito obchodními podmínkami, spadají do režimu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a v případě, že je kupující spotřebitel, rovněž do režimu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Další informace o prodávajícím nalezne kupující v sekci KONTAKTY.

I. Vymezení některých pojmů
Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Podnikatel nakupuje výrobky či užívá služby v souvislosti se svým podnikáním, tyto výrobky a služby užívá při svém podnikání či nakupuje výrobky a služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Je to osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní podnikatelskou činností, je zapsaná v obchodním rejstříku či má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají. Kupující, který uvede při uzavírání kupní smlouvy svou firmu či – pokud firmu nemá – své jméno a případné dodatky a identifikační číslo (IČO), je považován za podnikatele. V takovém případě se na něj nevztahují některá opatření pro ochranu spotřebitele (např. vyřešení reklamace ve lhůtě 30 dnů, právo na vrácení zboží při uzavření kupní smlouvy „na dálku” do 14 dnů bez udání důvodu, právo na výměnu v 6 měsíční lhůtě apod.).

Kupní smlouva je vzájemným závazkem prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží kupujícího za toto dodané zboží zaplatit sjednanou cenu. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Odesláním objednávky nabízeného zboží potvrzuje kupující přijetí nabídky prodávajícího.
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Vzhledem k poptávce mobilních telefonů (dále také „MT“) i s přihlédnutím na legislativní ohledy nabízíme jak českou distribuci, distribuci EU a svět distribuci. Všechny přístroje mají výrobcem originálně předinstalovaný mj. CZ jazyk a je možné je použit pro sítě všech oprátorů.


II. Informace o uzavřené smlouvě
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

V případě poskytnutí nepřesných informací týkajících se nabízeného zboží, nebo v případě dodání jiného druhu zboží, než si kupující objednal, je kupující povinen takovou skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu, aby mohlo dojít ze strany prodávajícího k nápravě v co nejkratším možném termínu.

III. Ceny zboží, jeho dodání, převzetí a způsob platby
Doprava a ceny dopravy

 

- Zboží lze objednat a vyzvednout na naší kamenné prodejně v Ostravě na adrese  JR Mobil Trade Czech s.r.o., Hlavní třída 1016/63, Ostrava Poruba, nebo odesláním přes zásilkovou službu:

Osobní odběr na prodejně v Ostravě

objednané zboží si můžete vyzvednout v naší provozovně na adrese Hlavní třída 1016/63, Ostrava 708 00. Pro zboží prosím přijďte až po výzvě k odběru (SMS)

 

 

Cena za osobní odběr platba v hotovosti

29kč

Cena za osobní odběr platba platební kartou

29kč

Cena za osobní odběr platba předem na účet

ZDARMA

Cena za osobní odběr platba na splátky

ZDARMA

 

 

 

Zásilková společnost PPL

Přepravní společnost PPL doručujíe obvykle do 24hodin od předání zásilky do přepravy.

 1. Oblast doručení - Celá ČR

 2. Doručuje – Pondělí až pátek

 3. Časové pásmo doručení: 8:00-18:00 ve všední dny

 4. O průběhu doručení Vás budeme informovat a budete mít k dispozici číslo balíku

 5. Váha zásilek do 30Kg

 6. Nelze hradit platební kartou v případě dobírky!

 

 

dopravné za doručení objednávky při platbě předem

                         89,00 Kč vč DPH

dopravné + doběrečné při platbě při dodání

148,00 Kč vč DPH

 

 

 

Zásilkovna ČR

 

Oblast doručení - Celá ČR na pobočky Zásilkovny.cz. Využití poze pro menší zásilky do 5kg

 

 

 

 

dopravné za doručení objednávky při platbě předem

59,00 Kč vč DPH

dopravné + doběrečné při platbě při dodání

108,00 Kč vč DPH

 

Pomalé doručení do 14 dnů (PPL parcel Shop)

 

Oblast doručení - Celá ČR na pobočky PPL Parcel Shop

 

Ceny dopravy se liší podle váhy a počtu položek v košíku.

 

odesláním objednávky zákazník uzavírá kupní smlouvu a když si zboží neodebere, má obchodník nárok na náhradu škody. “Prodávající má právo na náhradu škody ve výši odpovídající poštovnému za cestu tam a zpět a balnému. 

Doručení po celé ČR do 48 hodin po celé ČR. Balík lze sledovat on-line (při expedici Vám zašleme mail s číslem

Balíku)

 

 

Prodávající splnil svou povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží  (týká se i reklamací) okamžikem předání věci dopravci. Tímto okamžikem také přechází na kupujícího nebezpečí škody. Kupující je tedy povinen co nejdříve po převzetí zboží (nejlépe ihned po dodání dopravcem) zkontrolovat, není-li viditelně poškozeno či zda nevykazuje jinou vadu. Výrobek se musí po doručení rozbalit a zkontrolovat. Není možné nechat výrobek zabalený a nezkontrolovat jeho stav. Poškození zboží je nutné nahlásit přepravci i prodejci do 3. dnů, jinak nebude reklamace přepravy uznána.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně zapsat řidiči do přepravní listiny. Prosím vyvarujte se zápisu, který by Vám nadiktoval řidič, např. nepoškozený obal, poškozený výrobek atd. V případě nesprávné přebírky zboží Vám nebude reklamace uznána. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

Pokud je zásilka viditelně poškozena, kupující ji nepřevezme a neprodleně kontaktuje prodejce, bude-li zásilka kupujícím převzata, je nezbytné, aby byl s kurýrem sepsán zápis o škodě v okamžiku doručení (převzato s výhradou písemně)! Bude-li zásilka poškozena a kupující poškození zjistí až po jejím otevření (otevření a kontrolu je nutné provést neprodleně po doručení)- rozbalení, musí neprodleně hlásit tuto skutečnost dopravci. Prodejce by měl být o této skutečnosti také informován, a to bez zbytečného odkladu. Důležité, minimálně po dobu reklamace (než se prošetří) nevyhazovat kompletní balení, jak bylo zboží expedováno (zabaleno)! Dopravce totiž vyžaduje kompletní balení, aby mohl reklamaci řádně posoudit. V případě nedoložení, může být reklamace neuznána.

 • PPL/DHL - sdělte neprodleně tentýž den, kontakt: 840 775 775, reklamace@ppl.cz
 • Zásilkovna: nutno zásilku fyzicky překontrolovat při převzetí na výdejním místě zasilkovna.cz, dojde-li k převzetí bez výhrad, má se zato, že zboží bylo dodáno nepoškozeno, reklamace@zasilkovna.cz

 

Potvrzení objednávky je automaticky generováno, proto v případě, že se cena uvedená na objednávce liší od ceny aktuální, budete telefonicky kontaktováni naším pracovníkem. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je před dodáním zboží oprávněn změnit výši kupní ceny jednostranným úkonem. Novou výši kupní ceny se prodávající zavazuje oznámit, a to i telefonicky, kupujícímu před vlastním dodáním zboží. Kupující má právo toto zvýšení kupní ceny odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy, a to i telefonicky. Pokud kupující se zvýšením kupní ceny souhlasí, je povinen zaplatit prodávajícímu tuto novou kupní cenu. Jestliže kupující odmítne zvýšení kupní ceny, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to i telefonicky.

 

V případě zjevné chyby při nacenění nabízeného sortimentu zboží, přičemž za zjevnou chybu se považuje odchylka od ceny obvyklé pro daný typ zboží, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Předem se omlouváme za případná nedorozumění.

Zboží, které je skladem, expedujeme zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud by ve výjimečných případech nebylo možné tento termín dodržet, budeme Vás kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. K ceně zboží je v závislosti na způsobu doručení účtována tato částka za dopravu.

Cenu zboží lze uhradit následujícími způsoby:
- Dobírkou
- Na účet společnosti JR Mobil Trade Czech s.r.o.
- Prostřednictvím splátkového prodeje

 • Hotově na prodejně v Ostravě


  IV. Odstoupení od kupní smlouvy
  Pokud je kupující spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu na zvláštním formuláři, který je přílohou v sekci Reklamační řád a záruka - dole. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající je poté povinen vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal a to stejným způsobem. Jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil. Prodávající však není povinen vracet všechny peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu již odeslal. Nedodrží-li spotřebitel 14 denní lhůtu s navrácením zboží - lhůta hmotněprávní, bude spotřebiteli účtována sankce ve výši 10% z kupní ceny zboží. Náklady na navrácení zboží jsou na straně kupujícího.

  Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží.

  Doporučujeme, vracené zboží dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy! Prosíme, uvádět zboží pokud možno do původního stavu, předejde se tím k možnému snížení vrácení plné výše kupní ceny o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

  V případě, že kupující není spotřebitel, tedy zboží bylo zakoupeno v rámci obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ a firmy či jména a dodatku na nákupním dokladu), má právo na odstoupení od smlouvy pouze v případě, že je vadné plnění ze strany prodávajícího podstatným porušením kupní smlouvy. Za podstatné porušení kupní smlouvy je považována situace, kdy zboží není schopno vůbec plnit svou funkci, tzn. po dodání nového zboží je zcela nefunkční či je dodáno zboží, které zcela zjevně neodpovídá objednávce.

  Pro dodržení lhůty k odstoupení od smlouvy je rozhodující, kdy je doručeno odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Doručením se rozumí i informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení se zbožím. Po obdržení Vašeho odstoupení začíná běžet lhůta 14 dnů k navrácení zboží prodávajícímu, ve které je kupující povinen vrátit prodávajícímu dodané zboží. Do okamžiku vrácení zboží nemá prodávající povinnost vrátit kupujícímu poskytnuté plnění ze smlouvy, od níž bylo odstoupeno.

  Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně). Končí-li lhůta pro odstoupení v den pracovního klidu (víkend, svátek), prodlužuje se lhůta na nejbližší pracovní den.

  Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.

  Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Je možné vrátit i zboží použité, avšak prodávající má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

  V. Ochrana osobních údajů
  Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Objednávkou kupující souhlasí (až do odvolání tohoto souhlasu) s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také fakturační údaje, poskytnuté prodejci budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám (vyjma externích dopravců, kterým budou poskytnuty za účelem doručení objednaného zboží zákazníkovi). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

 

          VI. Zpětný sběr vysloužilých elektrozařízení

 

 •   Prodávající zajištuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného zařízení nebo baterií/akumulátorů v provozovně prodávajícího. Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností. Svoz Vysloužilého zařízení si zakzník může objednat na stránkách https://www.rema.cloud/.  Naše firma je registrována u kolektivních systémů REMA Systém, a.s., REMA Battery, s.r.o  
 • Více informací o recyklaci a zpětném odběru  starých elektrozařízení zde   

 

 


 • Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 1. 2014*

  *Kupní smlouva uzavřená před tímto datem se řídí Obchodními podmínkami, které naleznete zde.